Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LUCILEX MANAGEMENT BV

1.Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle aangegane overeenkomsten welke tussen afnemer en LUCILEX MANAGEMENT BV gesloten worden.
Een afnemer kan in dit geval zowel een particulier als een bedrijf zijn.

2.Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% B.T.W.
Nadat de afnemer akkoord gaat met de voorwaarden en een bestelling voltooit, ontvangt de afnemer binnen 24 uur een opdrachtbevestiging per e-mail.
LUCILEX MANAGEMENT BV kan haar prijzen aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden uiteraard niet voor bestellingen die op dat moment al zijn gedaan.

3.Betaling

Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten (inclusief verzendkosten) vermeld.
De betalingsmogelijkheden zijn:
Ideal:
Direct en on-line door middel van telebankieren (via Ideal, doch na akkoord van de betalingsbemiddelde.
Paypal:
Direct en on-line door middel van telebankieren (via Paypal), doch na akkoord van de betalingsbemiddelde.
Creditcards:
Direct en on-line door middel van Mastercard of Visa, doch na akkoord van de betalingsbemiddelde.

4.Bezorgkosten

Bezorgkosten worden als volgt in rekening gebracht:
Zie tabblad verzendkosten
De bezorgkosten staan vermeld op de rekening nadat de bestelling is voltooid.

5.Aanbiedingen

Alle in onze webshop vermelde aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, doch kunnen door LUCILEX MANAGEMENT BV vroegtijdig beëindigd worden.
LUCILEX MANAGEMENT BV kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden
als afnemer redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6.Levering

De bestelde artikelen, voor zover niet op voorraad worden uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de betaling geproduceerd en daarna verzonden. Artikelen op voorraad worden de volgende werkdag verzonden.
Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook een langere levertijd hebben dan 14 werkdagen zal dit per e-mail medegedeeld worden. De maximale levertijd is 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave te annuleren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De afnemer heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, dan wel mag de afnemer vervangende artikelen bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

7.Garantie

Afnemer is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
Op alle artikelen is niet-goed-geld-terug garantie van toepassing.
Indien er aanspraak gemaakt wordt op de niet-goed-geld-terug garantie, dient u dit altijd binnen redelijke tijd na ontdekking (met een maximum van 5 werkdagen na ontvangst) aan te melden, waarna de afnemer de mogelijkheid geboden wordt voor een vervangend artikel of terugstorting van het betaalde te kiezen.
De eventuele verzendkosten zijn dan geheel voor LUCILEX MANAGEMENT BV
8.Aansprakelijkheid

LUCILEX MANAGEMENT BV is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de afnemer, aan de zaken van de afnemer, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is LUCILEX MANAGEMENT BV nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van de verzonden artikelen, maar zal natuurlijk wel in redelijkheid naar oplossingen streven.
De door LUCILEX MANAGEMENT BV aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
9.Privacy en Veiligheid

Alle persoonsgegevens worden bij LUCILEX MANAGEMENT BV opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
Voor verzending van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van en naar onze webserver, wordt gebruik gemaakt van SSL technologie. SSL staat voor Secure Sockets Layer. Dit is een beveiligingstechnologie waarmee gegevens veilig over het Internet worden verzonden. De informatie, welke met SSL verzonden wordt, wordt gecodeerd van de cliënt naar de webserver verzonden, waardoor de informatie vrijwel onmogelijk door onbevoegden gelezen kan worden. U bent er tevens zeker van dat u communiceert met het domein dat in de adresbalk vermeld is.
LUCILEX MANAGEMENT BV maakt gebruik van Mollie API, een onafhankelijke centrale betaling provider welke zorgdraagt voor alle betalingen.
LUCILEX MANAGEMENT BV stelt alleen de noodzakelijke gegevens beschikbaar aan deze payment service provider om de betalingstransactie te voltrekken. De adres- en e-mail gegevens worden alleen bij onzuivere transacties verzonden naar Mollie API.

10.Klachten

Voor klachten kunt u contact met ons opnemen via e-mail (zie sub.13 Contact)
LUCILEX MANAGEMENT BV zal binnen 5 werkdagen reageren op uw klachten en de klacht binnen 30 dagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal de afnemer in kennis gesteld worden.

11.Geschillen

LUCILEX MANAGEMENT BV zal altijd trachten om, als afnemer onverhoopt niet tevreden is over een geleverd product of service, tot een oplossing te komen.
Mochten LUCILEX MANAGEMENT BV en afnemer in geschil blijven, dan dient het geschil door de meest gerede partij te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Op alle leveringen is Nederlands recht van toepassing.

12.Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van LUCILEX MANAGEMENT BV
13.Contact

LUCILEX MANAGEMENT BV is gevestigd op de Einsteinweg 7, 3208 KK Spijkenisse
LUCILEX MANAGEMENT BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 24178745
BTW nummer : NL0094.70.426.B01
Bankrelatie: RABO Bank
Bankrekeningnummer 16.13.64.411
IBAN nummer NL32 RABO 0161 3644 11
BIC Code RABONL2U
Contact : telefoonnummer +31(0)181 617374